Vrienden van Fanfare Jong Leven

In de 80er jaren van de vorige eeuw is Jong Leven veranderd van drumfanfare naar een fanfare-orkest. Die verandering heeft niet alleen een enorme inzet van de leden gevergd, ook financieel was dat een groot offer. Er moest immers een nieuw instrumentarium worden aangeschaft. Aanvankelijk werd jaarlijks een muziekfeest in het dorp gehouden om financiële middelen te vergaren. Na een aantal jaren was de opbrengst van dat muziekfeest niet meer wat de bedoeling was. Op initiatief van Jo Delnoye in mei 1986 werd een afzonderlijk clubje opgericht om de muziekvereniging Jong Leven financieel te ondersteunen. Die vereniging ging verder als “Vrienden van Fanfare Jong Leven”. Al binnen een jaar had de vereniging 35 leden.

Het doel van de “Vrienden van Fanfare Jong Leven” is dus het financieel ondersteunen van de Macharense muziekvereniging Jong Leven. Men kon toen lid worden door betaling van een jaarlijkse bijdrage van minimaal Hfl 30,--. In het al meer dan 25 jarige bestaan van de “Vrienden” zijn al vele instrumenten aangeschaft voor Jong Leven, waardoor de Macherse fanfare ons dorp springlevend houdt met muzikale klanken. Klanken op regelmatige muziekuitvoeringen, Koninginnedag, Kerstmis en andere festiviteiten en feestdagen.

Iedereen, inwoners en niet-inwoners, verenigingen, stichtingen, bedrijven kunnen lid worden door een jaarlijkse bijdrage te storten.

De jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15 kan overgemaakt worden naar bankrekening 1328.00.543 ten name van Vrienden van Fanfare Jong Leven te Macharen.

Vrienden van de fanfare is een zelfstandige, separate vereniging waarvan het bestuur bestaat uit:

Henk v.d. Helm voorzitter

Gerard Brouwer penningmeester

Leo van Breda secretaris.

Het postadres is Polderstraat 14, 5367 AT Macharen.