Agenda 2018 fanfare Jong Leven Macharen

 

 

Zondag 11 februari

Carnavalsmis in Macharen

Dinsdag 27 maart

Jaarvergadering Fanfare in de Bongerd

Zondag 22 april

Uitwisselingsconcert met fanfare St. Anna

 

uit Bergharen

Donderdag 17 mei

Inhalen wandelaars van de wandeldriedaagse

Donderdag 14 juni

Afsluiting schooljaar basisschool de Linde met

 

de Blazersklas.

Zondag 24 juni

Concert tijdens gildefeest in Neerloon.

Zaterdag 25 augustus

Opening van de kermis in Macharen.

Zondag 16 septembert

Fantastival in Oss  (onder voorbehoud)

Zondag 16 december

Concert in kerstsfeer in de Bongerd

Maandag 24 december

Nachtmis in Macharen