Een mooi stukje ‘Jong Leven’ geschiedenis

Voor zover we in oude archieven kunnen nagaan, is er in 1690 in geschriften uit die tijd al sprake van georganiseerde muziek in Macharen. Toen liepen bij de Odrada processie zogenaamde ‘trommelaers, schalmeije en fioolen’ mee. Door de eeuwen heen heeft Macharen zijn muzikale toontje dus absoluut meegeblazen.

Een tastbaar bewijs van nu is dat Jong Leven dit jaar 50 jaar bestaat en is opgericht in 1966 door Pastoor van Horrik. Na overplaatsing van Demen naar Macharen, waar de pastoor eveneens een drumband opgericht had, moest het in Macharen ook lukken. En dat is gelukt, want heel Macharen stond erachter en drumband Jong Leven was geboren. Vanwege de toen veelal jonge leden kreeg de drumband zijn huidige naam.  In de jaren tachtig is de drumband echter veranderd in een fanfare, waarbij naast slagwerk ook meer blaasinstrumenten zijn intrede deden.

Het enthousiasme en de inzet van alle vrijwilligers, bestuursleden, vrienden van de fanfare en muzikanten heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat fanfare Jong Leven nog steeds kan voort bestaan. De inzet van de vereniging dient het meest gewaardeerd te worden in die jaren dat het wat minder goed ging en het ledenaantal terug liep.

Allen die als muzikant, bestuurslid of anderszins hebben bijgedragen in de tot stand houding van de fanfare in ons kleine dorp, zijn wij daarvoor van harte dankbaar!